วันจันทร์ที่  10 กันยายน พ.ศ. 2552

ตลาดบ้านป่าข่อยใต้

กาดบ้านป่าข่อยใต้

ตลาดบ้านป่าข่อยใต้ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อยู่บริเวณสี่แยก บ้านป่าข่อยเหนือ และ บ้านป่าข่อยใต้ ใกล้บริเวณทางขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำปิง

มีผู้ประกอบการ (พ่อค้า แม่ค้า)

:ประมาณ 40-50 เจ้า

ขนาดตลาด (Market Size)

:ยังไม่มีข้อมูล

ข้อมูล ตำบลสันผีเสื้อ จาก http://www.sanphisua.org/history.php

ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อ

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ มีระยะห่างจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ประมาณ 5 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับ เขตอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ทิศใต้ ติดกับ เขตตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดกับ เขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดกับ พื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่, ตำบลดอนแก้ว อำเภอ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อ มีพื้นที่ในเขตการปกครองทั้งหมดประมาณ 12 ตารางกิโลเมตร เนื้อที่ทั้งตำบลประมาณ 7,511 ไร่ภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป

เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำปิงไหลผ่านซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญที่หล่อเลี้ยงชุมชนในตำบลสันผีเสื้อ

จำนวนหมู่บ้านและครัวเรือน หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 9 ตำบลสันผีเสื้อ ณ เดือนกันยายน พ.ศ.2548

1.บ้านป่าข่อยเหนือ

2.บ้านป่าข่อยใต้

3.บ้านท่า (ร้องขี้ควาย)

4.บ้านร้องอ้อ

5.บ้านขัวโก

6.บ้านท่าเดื่อ

7.บ้านที่หลุก

8.บ้านสันทราย

9.บ้านสันผีเสื้อสามัคคี
รวม 3,558 ครัวเรือน

จำนวนประชากร ชาย 4,048 คน หญิง 4,373 คน รวมทั้งสิ้น 8,421 คน

พี่อยู่บ้านป่าข่อยใต้ แต่ไม่เห็นมันมีประวัติอะไรแบบบ้านโชคเลย

เขียนโดย CBN:Chiangmai Business News ที่ 6:46

ป้ายกำกับ: 018.กาดบ้านป่าข่อยใต้

Advertisements