วัตถุประสงค์

สรุปคำบรรยาย  สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่1 อังคาร 24/11/52

            ชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงแรก  นักศึกษาก็ต้องพยายามมองภาพรวมให้ได้ เพราะกฎหมายมันเยอะ บางครั้งเราก็ต้องมองภาพรวมให้ออกก่อน ว่า แต่ละส่วนเป้นอย่างไร ภาค 1 – 4 เป็นอย่างไร อย่างชั่วโมงนี้ได้รับมอบหมายให้พูด วิสามัญในศาลขั้นต้น อยู่ในภาคสอง ซึ่งแบ่งได้เป็นสองลักษณะคือ วิธีพิจารณาสามัญ คือปกติ มีโจทก์มีจำเลยมาต่อสู้คดีปกติ อีกลักษณะหนึ่งคือ วิสามัญในศาลชั้นต้น ในลักษณะนี้ก็แบ่งเป็นสามหมวดใหญ่ๆคือ คดีมโนสาเร่ ขาดนัด และอนุญาโตตุลาการ ส่วนที่บรรยายคือ ไม่บรรยายอนุญาโต เพราะในทางปฏิบัติ ไม่ค่อยได้นำไปใช้ เพราะมีพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการเฉพาะอยู่แล้ว

            ส่วนการสอบในภาคนี้ ก็คือจะมีวิฯในศาลชั้นต้นก็แยกเป็นสองข้อ ก็ต้องแยกดูให้ทั่วถึงและเข้าใจเพราะมีสิทธิออกสอบได้ ส่วนใหญ่ข้อสอบในข้อนี้ก็ออกขาดนัดพิจารณา ส่วนคดีมโนสาเร่ไม่ค่อยออก เพราะคดีขาดนัดออกไปเยอะแล้ว อย่างคราวที่แล้วก็ออกเรื่องใหม่ๆคือรับมอบอำนาจให้ไปศาล

            ปัญหาก็คือมโนสาเร่ไม่ใช่ไม่สำคัญ แต่จังหวะยังไม่เหมาะสม ก็เลยไม่ได้รับการคัดเลือกมาออกสอบ

            การศึกษากฎหมายของเนฯ ไม่ได้มุ่งเน้นพิชิตข้อสอบแต่มุ่งหมายให้ไปประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย คดีมโนสาเร่คดีไม่ใหญ่ เกี่ยวพันกับคนระดับล่างหรือคนส่วนใหญ่ของประเทศ มันเอาไปใช้ได้ การที่เรามาศึกษาก็ต้องเชียวชาญและแนะนำเขา ส่วนใหญ่แม้ไม่เน้นว่าต้องการทนาย แต่ก็ควรที่จะมีเพื่อแนะนำรูปคดีได้ นอกจากเน้นในการใช้กฎหมายแล้ว ก็เพื่อไม่ให้ใช้กฏหมายในการเอาเปรียบสังคม 

            ต่อมาก็คือกระบวนพิจารณาคดี วิสามัญ สมัยก่อนที่วิกฤษเศรษฐกิจ ก็ทำให้เกิดเรื่องขาดนัดที่แต่ก่อน สืบตามฟ้องก็ทำให้ไม่ได้รับชำระหนี้ ก็เกิดกันเป็นลูกโซ่ ปี 43 ก็มีการแก้ไขเรื่องการขาดนัดให้เปลี่ยนใหม่  ให้มีการตกลงไกล่เกลี่ยได้เป็นหลัก แล้วก็มีการแก้ไขไปเรื่อย ในทุนทรัยพ์ สี่หมื่นเป็นสามแสน แก้ไขคดีมโนสาเร่ ขาดนัด  บทบัญญัติในวิฯสามัญก็มีส่วนเกี่ยวข้องที่นักกฎหมายควรศึกษาให้ถ่องแท้

            เริ่ม ที่มาตรา 189 แบ่งออกเป็นคดีมีทุนทรัพย์ กับ ไม่มีทุนทรัพย์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: